sbírka Kollerova, kolekce antického umění

rok vzniku: 1817
rok zániku: 1826

poznámka:
Kolekce antického umění soustředěná baronem Františkem Kollerem na zámku Obříšství u Mělníka. Větší část sbírky zakoupil pruský král Friedrich Wilhelm II. pro Pergamské muzeum v Berlíně. Národní muzeum neprojevilo o kolekci zájem.