Výtvarné snahy, umělecký měsíčník

rok vzniku: 1926
rok zániku: 1930
obec: Praha

poznámka:
Navázal na časopis Drobné umění