Urologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty UK

obec: Praha
adresa: Ke Karlovu 6
PSČ: 128 00