Časopis Slezského zemského muzea

obec: Opava (Opava)