Fotograf, časopis

rok vzniku: 2002
obec: Praha

heslo:

Luxusní, kosmopolitně orientované periodikum v české a anglické jazykové mutaci. Nakladatelem Miroslav Lekeš z Brna. Redakce sídlí v Praze. Pozornost věnována nastupující generaci fotografů a dalších výtvarníků. Náměty tématických svazků určuje redakční rada.