Flash Art

rok vzniku: 1967
obec: Milán (Milano)

poznámka:
časopis