Sklárna Johann Loetz Witwe

rok vzniku: 1836
obec: Klášterský Mlýn
adresa: _