Sklárna Johann Loetz Witwe

rok vzniku: 1836
obec: Klášterský Mlýn, Rejšten (Klatovy)
adresa: _