sklárna v Anníně

sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1991   Život a práce lidí na Šumavě (Průvodce historickou expozicí Muzea Šumavy v Kašperských Horách.)