VEB Fotokinoverlag Leipzig

obec: Lipsko (Leipzig)
adresa: _