Bratislavský umelecký kabinet Fr. Borového

termín, název výstavy
1947   Jozef Kostka: Kresby z jeseně 1944,
1947   Václav Sivko,
1949   Ladislav Guderna,