Bratislavský umelecký kabinet Fr. Borového

termín, název výstavy, místo konání
1947   Jozef Kostka: Kresby z jeseně 1944, Bratislava (Bratislava)
1947   Václav Sivko, Bratislava (Bratislava)
1949   Ladislav Guderna, Bratislava (Bratislava)