Národní muzeum - Oddělení časopisů Knihovny Národního muzea

obec: Praha 7
adresa: Královská obora 56
PSČ: 170 76
tel.: 233 323 289
www: casopisy@nm.cz