Národopisný ústav SAV

obec: Bratislava (Bratislava)