Umělecký ateliér Léona Gruela

osoba, narození
Gruel Léon, 1841