Vydavatelství a nakladatelství R 3

obec: Praha
adresa: Na Florenci 19