Sdružení pro Vízmburk

rok vzniku: 2002
obec: Havlovice, Kobyly (Liberec)
adresa: Havlovice 38
PSČ: 54232 Úpice
www: http://www.vizmburk.cz/index.php

heslo:

"Sdružení pro Vizmburk" vzniklo na počátku roku 2002, v době 30. výročí zahájení archeologických výzkumů na hradě Vizmburk v reakci na rychle se zhoršující stav této významné památky. Iniciátory vzniku tohoto občanského sdružení byli především studenti archeologie a historie brněnské Masarykovy university. Sdružení si vytklo za cíl usilovat o záchranu tohoto skvostu raně gotické architektury pro budoucí generace, šířit všeobecné povědomí o této památce a postupně zabezpečit a zpracovávat nálezový fond z hradu. Spolupracuje přitom s Památkovým ústavem v Pardubicích i dalšími institucemi a jednotlivci. Jak tomu dnes v podobných případech bývá, nedostává se především finančních prostředků. Samotný zápal a dary nadšenců hrad sice asi nezachrání, ale jsou solidním a důležitým odrazovým můstkem pro další činnost vedoucí k tomuto cíli. Uplynulých 20 let ukázalo, že se jedná o běh na dlouhou vzdálenost, ale bohužel také o závod s časem. Apelujeme proto na všechny, kterým není lhostejný osud českého kulturního dědictví, aby jakoukoliv částku poukázali na transparentní účet číslo 870800001/5500. Veškeré pohyby na tomto účtu si můžete sami zkontrolovat na internetových stránkách Raiffeisenbank. Děkujeme za podporu!

Činnost Sdružení pro Vizmburk se soustřeďuje na ošetření a zaevidování archeologických nálezů z hradu Vizmburk, které byly dlouhá léta uloženy v nevyhovujících podmínkách zámeckého sklepení SZ Litomyšl. Pro tento účel získalo Sdružení pro Vizmburk dotaci Ministerstva kultury České republiky a několik sponzorských darů. Snažíme se také o oživení hradu. Ve dnech 13. a 14. září 2008 proběhl na Vizmburku 1. ročník Vizmburských slavností. Od té doby organizujeme Vízmburské kulturní léto, které se skládá z 5 větších akcí. Počátkem května zde bývá zahájení sezóny, v červnu dětský den, během prázdnin 2 akce s tématikou hudby a tance a v září Vízmburské slavnosti. Mimo to stále zajišťujeme restaurování keramických nálezů. V letošním roce organizujeme výstavu v Červeném Kostelci a podílíme se na organizaci konference o torzální architektuře ve Zliči, kde otázka hradu Vízmburk bude stěžejním bodem programu. Spolupracujeme s NPÚ v Josefově na přípravě projektu „Výměna zastřešení hradu“. Naším cílem je postupné zpřístupnění jádra hradu. Držte nám palce a když budete chtít, uvítáme jakoukoli pomoc.


zdroj: http://www.vizmburk.cz/sdruzeni.php