Brněnský naratologický kroužek

osoba, narození
Kokeš Radomír, 18. 9. 1982