Tvořivá dramatika

obec: Praha
adresa: P. O. Box 12 / Blanická 4
PSČ: 120 21
www: http://www.drama.cz/periodika/tvoriva_dramatika.html

poznámka:
Časopis o dramatické výchově, literatuře a divadle pro děti a mládež

Vydává NIPOS-pracoviště ARTAMA ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku a katedrou výchovné dramatiky DAMU

ISSN 1211-8001
Registrační značka: MK ČR 6628

Vedoucí redaktor: Jaroslav Provazník
Redaktorka: Anna Hrnečková