Slavín - Vydavateľstvo Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy

obec: Bratislava (Bratislava)
adresa: _