Univerzitet umetnosti u Beogradu (Универзитет уметности у Београду) / University of Arts in Belgrade

rok vzniku: 1957
obec: Bělehrad (Beograd)
adresa: Kosancicev venac 29
PSČ: 11000
www: www.arts.bg.ac.rs

poznámka:
1957-1973 název Art Academy in Belgrade / академија уметности