Archiv výtvarného umění

obec: Praha
adresa: Ladislava Coňka 4

poznámka:
sklady Národní technické knihovny pronajaté dočasně občanskému sdružení Archiv výtvarného umění