Slovenské sklárské múzeum

obec: Lednické Rovne (Púchov)