Slezská univerzita, Institut tvůrčí fotografie

obec: Opava (Opava)