EXPO 58 - Světová výstava v Bruselu roku 1958

rok vzniku: 1958
rok zániku: 1958
obec: Brusel (Brussels)

heslo:

První všeobecná výstava, konaná po druhé světové válce, na níž vystavovaly země demokratického světa i tzv. východního bloku. Heslem výstavy Bilance světa pro svět lidštější. Symbol výstavy - pavilón Atomium prezentoval atmosféru optimismu. Nedílnou součástí též  výstava 50 let moderního umění, jež nabízela průřez tvorbou první poloviny 20. stol. Československý pavilón představil propojení techniky a umění, zlidštění a zpřístupnění exponátů. Za čs. stranu generálním komisařem čs. části František Adámek, , náměstkem generálního komisaře Zdeněk Rossmann,hlavním scénaristou Jindřich Santar, předsedou výtvarné komise Alois Fišárek. EXPO 58 je otevřením cesty k moderně pojímanému designu. Výstavní pavilón, umístěný později v tzv. PKOJF ( nyní Výstaviště) zničen r. 1991. Budova restaurace, od r. 1990 devastována, změněna r. 2001 a využívána pro kanceláře.