Rada výtvarné kultury výroby

rok vzniku: 1964
rok zániku: 1972
obec: Praha