Veleslavínská tiskárna

rok vzniku: 1586
rok zániku: 1620
obec: Praha