Televize Óčko

obec: Praha
adresa: Vrchlického 29
PSČ: 150 00
tel.: 225 994 511
fax: 225 994 581
www: ocko.tv

poznámka:
Název společnosti:
Stanice O, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze , oddíl B, vložka 7531
V souladu s § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. tímto sdělujeme, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (www.rrtv.cz)."