Vinařský fond Česká republika

obec: Brno (Brno-město)
adresa: Žerotínovo náměstí 3/5 (budova Krajského úřadu)
PSČ: 601 82
tel.: 541 652 471
www: vinarskyfond.cz

poznámka:
IČO: 71233717
DIČ: CZ71233717
DS: 6tnj224
číslo účtu: 2107734089/2700 nebo 27–5828060217/0100