Centrum teologie a umění (CTU) - Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

obec: Praha
adresa: Thákurova 3, Praha 6
PSČ: 160 00
www: ctu-uk.cz