Rudolfinum, Sukova síň a foyer

obec: Praha
adresa: Alšovo nábřeží 12