Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

obec: Brno (Brno-město)
adresa: Královopolská 2590/135
PSČ: 612 65
www: www.ibp.cz

poznámka:
Obecná biofyzika