Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

obec: Praha
adresa: Flemingovo nám. 2, Praha 16610