Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

obec: Praha
adresa: Prosecká 76, Praha 19000