Vydavatelský odbor Ústřed. spolku jednot učitelských

obec: Brno (Brno-město)
adresa: Dvořákova 1, Brno