Československá akademie věd, Historický ústav

obec: Praha