Shiodome Museum

obec: Tokio (Tokyo)
adresa: 4F Panasonic Tokyo Shiodome bldg, 1-5-1 Higashi-Shimbashi, Minato-ku
PSČ: 105-8301
tel.: 03-5777-8600
www: panasonic.co.jp