Rikkyo University

obec: Tokio (Tokyo)
adresa: 3-34-1 Nishi-Ikebukuro,Toshima-ku
PSČ: 171-8501
www: english.rikkyo.ac.j