Sklizeň svobodné tvorby

rok vzniku: 1955
rok zániku: 1975
adresa: _