Nakladatel E.Starý

rok vzniku: 1867
obec: Praha - Smíchov
adresa: _