Nadácia NKA - nekomerčných kultúrnych aktivít

rok vzniku: 1994
rok zániku: 2000
obec: Zvolen (Zvolen)
adresa: M. Rázusa 1739/2
PSČ: 960 01

poznámka:
Dátum vzniku: 22. 02. 1994
Dátum zániku: 02. 11. 2000
Organizácia bola zrušená