Nakladatel Hugo Posselt

obec: Hronov (Náchod)
adresa: _