Fundacja Sztuk Wizualnych (Foundation for Visual Arts)

rok vzniku: 2001
obec: Krakov (Kraków)
adresa: Ślusarska 9
PSČ: 30-710
tel.: (+48) 517 056 718
www: www.sztukawizualna.org