Výstavní síň ČÚV Svazu československo-sovětského přátelství

obec: Praha
adresa: 28. října