Takashimaya Grandhall, Kyoto-Shijo, Kyoto

obec: Kjóto (Kyoto)