Sekretariát Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) - Správa kultúrnych zariadení MK SSR

obec: Bratislava (Bratislava)
adresa: Nám. P. Dobšinského 1
PSČ: 813 49