Ústav aplikovanej kybernetiky

obec: Bratislava (Bratislava)
adresa: Hanulova 5/A