Školní nakladatelství v Praze, tiskárna

kniha
rok vydání, název (podnázev)
1936, Malé pohádky pro malé čtenáře (Za doplňovací četbu ke všem slabikářům složil Bohumil Tožička)