Slovenský inštitút v Prahe

obec: Praha 1
adresa: Nám. Republiky 1037/3
PSČ: 110 00
tel.: +420 224948135
e-mail: si.prague@mzv.sk
www: www.mzv.sk/web/sipraha