Sam Houston State University

rok vzniku: 1879
obec: Texas
adresa: 1905 University Ave
PSČ: 77340
tel.: +1 936-294-1111
www: www.shsu.edu