Slovenské národné múzeum

obec: Bratislava (Bratislava)
adresa: Vajanského nábrežie 2